grondal.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Fregattvägen

Studentbostad i Fregattvägen

Fregattvägen löper från Lövholmsvägen i öst i riktning mot Mörtviken, dock vägen slutar i ett skogsområde ca 100 meter från viken. Vägen är cirka 700 meter lång och korsar Essingeleden med en tunnel under den högt trafikerade motorvägen. Längs Fregattvägen är det mestadels lägenhetshus med mycket grönska och skogsområden i närheten. Huset längs Fregattvägen är både bostadsrättshus och hyreshus.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png