grondal.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Gröndalsvägen

Studentbostad i Gröndalsvägen

Gröndalsvägen sträcker sig från Mörtviken i väs, i bågformad figur till övergången till Lövholmsvägen i öst. Längs Gröndalsvägen ligger Gröndals spårvagnsstation som är en del av Tvärbanan. Tvärbanan är en arton kilometer lång spårväg som binder samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären, därav namnet. Gröndalsvägen följer en udde som i sin tur ligger vid Mörtviken. Mörtviken är liksom Vinterviken en sådan dalgång och båda hade en gång förbindelse med Liljeholmsviken och Årstaviken via sjön Trekanten. Denna förbindelse bröts för cirka 1500 år sedan genom den postglaciala landhöjningen. Landhöjningen pågår fortfarande och Mörtvikens inre del är numera ett mindre träskområde.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png