grondal.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Lövholmsvägen

Studentbostad i Lövholmsvägen

Lövholmsvägen sträcker sig från Liljeholmsvägen i öst till Gröndalsvägen i väst. Formen på vägen är likt ett S. I anslutning till Lövholmsvägen, på Gröndalsvägen 61, ligger Gröndals Kyrka. Kyrkan tillhör Hägerstens församling i Stockholms stift och är uppförd i rödbrunt tegel. Kyrkan invigdes 1969 och var byggd efter ritningar av arkitekterna Backström & Reinius. Byggnaden består av tre plan som rymmer kyrksal, konfirmandrum, ungdomslokaler, sammanträdeslokaler med mera. Lövholmsvägen ringlar sig även runt sjön Trekanten. Trots sitt namn är sjön snarare långsträckt. Aktiviteter som kan utföras i anslutning till sjön är band annat promenad längs Hälsans Stig, fiske och skridskor på under vintertid.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png