grondal.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Sjöbjörnsvägen

Studentbostad i Sjöbjörnsvägen

Sjöbjörnsvägen hittas i Gröndals norra område. Vägen är cirka 400 meter lång och löper från Gröndalsvägen i sydost mot Mälaren i nordväst. Under 1940- och 1950-talen blev stadsdelen Gröndal känd genom de stjärnhus och terrasshus, ritade av arkitektfirman Backström & Reinius, som uppfördes av byggmästare Olle Engkvist. Dessa hus finns på Sjöbjörnsvägen. Stjärnhusen i Gröndal är utförda mellan tre och sex våningar höga, ibland även med hög bottenvåning som innehåller butiker. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i kraftiga kulörer. Husknutarna och fönsteromfattningarna är vitmålade. Varje bostad har balkong och från de norra byggnaderna har man en strålande utsikt över Mälaren.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png